Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.9

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.02.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.22.2023
Termin składania ofert: 14.02.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 28.02.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 09.03.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 14.03.2023 , godzina 13:00
Kontakt: Mirosław Wolak, email: mirosław.wolak@uj.edu.pl tel. 12 663-39-05
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert PL z dnia 03.02.2023 r.
Zaproszenie do składania ofert PL z dnia 03.02.2023 r.
Invitation to tender EN of 03.02.2023
Invitation to tender EN of 03.02.2023
Modyfikacja zaproszenia PL z dnia 13.02.2023 r.
Invitation modification EN of 13.02.2023
Modyfikacja zaproszenia PL z dnia 27.02.2023 r.
Invitation modification EN of 27.02.2023
Modyfikacja zaproszenia PL z dnia 28.02.2023 r.
Invitation modification EN of 28.02.2023
Modyfikacja zaproszenia PL z dnia 07.03.2023 r.
Invitation modification EN of 07.03.2023
Modyfikacja zaproszenia PL z dnia 09.03.2023 r.
Invitation modification EN of 09.03.2023
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.03.2023 r.
Information about submitted bids of 14.03.2023
Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wynikach) postępowania
Results of the tender