Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.02.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.22.2023
Termin składania ofert: 14.02.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 28.02.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 09.03.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 14.03.2023 , godzina 13:00
Kontakt: Mirosław Wolak, email: mirosław.wolak@uj.edu.pl tel. 12 663-39-05
Status: zakończone

Treść ogłoszenia