Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.6

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.02.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.14.2023
Termin składania ofert: 14.02.2023 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 16.02.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl tel. 12 663-10-68
Status: zakończone

Treść ogłoszenia