Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.5

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.01.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.527.2022
Termin składania ofert: 31.01.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl, tel. +12 663-10-68
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert - pdf
Informacja o złożonych ofertach