Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21 grudnia 2022r.

Nr sprawy: 80.272.504.2022
Termin składania ofert: 29.12.2022 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 04.01.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-10-67
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert.pdf
Zaproszenie do składania ofert.doc
Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert
Pytanie i odpowiedź do treści Zaproszenia, modyfikacja Zaproszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania
Informacja o udzieleniu zamówienia