Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 14.11.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.443.2022
Termin składania ofert: 22.11.2022 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl, tel. 12 663-10-68
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Informacje o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacje o udzieleniu zamówienia