Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11 października 2022r.

Nr sprawy: 80.272.329.2022
Termin składania ofert: 19.10.2022 , godzina 12:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-39-57
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert.pdf
Zaproszenie do składania ofert
Invitation to tender
Informacja z otwarcia ofert
Information about submitted bids
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Notification of the results of tender
Informacja o udzieleniu zamówienia