Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 6.09.2022 r.

Nr sprawy: 80.272.343.2022
Termin składania ofert: 14.09.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mai: kk.gorczyca@uj.edu.pl; tel. 12 663-39-12
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia