Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 31.08.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.309.2022
Termin składania ofert: 08.09.2022 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 13.09.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Informacja o złożonych ofertach - 13.09.2022 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia