Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 04.08.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.298.2022
Termin składania ofert: 12.08.2022 , godzina 12:00
Kontakt: Katarzyna Wastag, tel.: +4812 663-39-63, email: katarzyna.wastag@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Informacja o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania