Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 4 sierpnia 2022 r

Nr sprawy: 80.272.359.2022
Termin składania ofert: 12.08.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Mgr Piotr Molczyk email: piotr.molczyk@uj.edu.pl tel.: 12 663-39-02
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia