Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 28.07.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.306.2022
Termin składania ofert: 05.08.2022 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 08.08.2022 , godzina 12:00
Kontakt: Joanna Marzęda, tel. 12 663-10-68, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi nr 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Informacje o udzieleniu zamówienia