Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20 lipca 2022r.

Nr sprawy: 80.272.258.2022
Termin składania ofert: 28.07.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-39-57
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert.doc
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia