Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20 czerwca 2022 r

Nr sprawy: na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy optycznego (światłowodowego) analizatora tlenowego przeznaczonego do optycznych pomiarów konsumpcji tlenu i pomiarów temperatury na potrzeby Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Termin składania ofert: 28.06.2022 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.06.2022 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka email:anna.onderka@uj.edu.pl, tel.=48 12 663 3909
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert
INVITATION EN
IVITATION
Modyfikacja zaproszenia - wersja edytowalna
Modyfikacja zaproszenia
Modification of the content of the invitation