Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 17.05.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.98.2022
Termin składania ofert: 01.06.2022 , godzina 12:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
CPU Benchmark High End na dzień 06.04.2022 r.
Informacja o złożonych ofertach - 01.06.2022 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia