Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 14.04.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.138.2022
Termin składania ofert: 22.04.2022 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.04.2022 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 11.05.2022 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 20.05.2022 , godzina 12:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia - 27.04.2022 r.
Questions and answers to the invitation - 27.04.2022 r.
Zmiana terminu składania ofert
Informacja o złożonych ofertach
Informacja o udzieleniu zamówienia - 02.06.2022 r.