Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 01.03.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.42.2022
Termin składania ofert: 10.03.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Wojciech Sypek, tel. 12 663-39-52, e-mail: wojciech.sypek@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert- wersja polska
Zaproszenie do składania ofert- wersja angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia