Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 23.02.2022 r.

Nr sprawy: 80.272.91.2022
Termin składania ofert: 04.03.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Wojciech Sypek, tel. 12 663-39-52, e-mail: wojciech.sypek@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia