Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 13.12.2021 do złożenia oferty w zakresie

Nr sprawy: 80.272.306.2021
Termin składania ofert: 21.12.2021 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.12.2021 , godzina 12:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, tel. (12) 663 39 63, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Pytanie i odpowiedź do treści Zaproszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia