Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 10.11.2021

Nr sprawy: 80.272.271.2021
Termin składania ofert: 18.11.2021 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.11.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, tel. 663-39-12, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia