Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 08.11.2021 do złożenia oferty w zakresie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 2.11.2022 r.              

Zamawiający zawarł w dniu 4.10.2022 r. umowę w częsci 2 z firmą Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH Arzbergerstr. 10, 82211 Herrsching a. Ammersee, Deutschland München, z ceną netto w kwocie 51 579,50 zł.