Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 13.09.2021

Nr sprawy: 80.272.139.2021
Termin składania ofert: 21.09.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, tel. 663-39-12, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Informacja o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia