Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.6

Zaproszenie z dnia 09.09.2021r.

Nr sprawy: 80.272.221.2021
Termin składania ofert: 17.09.2021 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 20.09.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

 

Kraków, dnia 23.09.2021 r.

 

Adresat:

Hummingbird Precision Machine Co. 2610 Willamette Drive NE, Suite A

Lacey, WA 98516, USA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie art. 11 ust 5 pkt ustawy 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). którego przedmiotem jest dostawa systemu komórki elektrochemicznej (środowiskowej), z przeznaczeniem dla nowobudowanego skaningowego transmisyjnego mikroskopu rentgenowskiego (STXM) w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Hummingbird Precision Machine Co. 2610 Willamette Drive NE, Suite A Lacey, WA 98516, USA z ceną 160 220 USD netto.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

Artur Wyrwa

 

 

 

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.