Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.6

Zaproszenie z dnia 09.09.2021r.

Nr sprawy: 80.272.221.2021
Termin składania ofert: 17.09.2021 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 20.09.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Kraków dnia 16.09.2021r.

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.)., którego przedmiotem jest dostawa komórki elektrochemicznej (środowiskowej) dla potrzeb realizacji projektu „Budowa stacji badawczej skaningowej mikroskopii rentgenowskiej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS”.

 

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne pytania potencjalnych wykonawców skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące treści Zaproszenia, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

 

Pytanie 1: 

W kontekście planowanej dostawy określonej w tym zamówieniu: czy wyrażą Państwo zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 11 tygodni (z pierwotnego terminu wynoszącego początkowo 2 miesiące). Wiem, że jakiekolwiek potencjalne problemy z dostawami powinny być uniknięte w ten sposób – stanowią one wyzwanie przy terminie dostawy wynoszącym 2 miesiące. Z góry dziękuje za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby! 

Odpowiedź 1

Zamawiający ze względu na konieczność rozliczenia projektu w bieżącym roku kalendarzowym wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do dnia 14 grudnia 2021r.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje iż terminy składania i otwarcia ofert oraz miejsce ulegają zmianie:

Nowy termin oraz miejsce składania ofert 20 września 2021 r. o godz. 13:00, ul. Straszewskiego 25/4,  4, 31-113 Kraków.

Nowy termin oraz miejsce otwarcia ofert 20 września 2021 r. o godz. 13:05, ul. Straszewskiego 25/4 , 31-113 Kraków.

 

Z poważaniem,

 

Jerzy Wordliczek

Otrzymują:

  1. Strona internetowa UJ;
  2. a/a.