Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 03.09.2021r

Nr sprawy: 80.272.208.2021
Termin składania ofert: 13.09.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12 663-39-42, artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, iż zamówienia udzielono w dniu 16.09.2021r. Wykonawcy ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, na kwotę brutto 132 665,50 zł brutto.