Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 03.09.2021r

Nr sprawy: 80.272.208.2021
Termin składania ofert: 13.09.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12 663-39-42, artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Modyfikacja treści Zaproszenia

 

Kraków, dnia 07.09.2021r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do badań metabolicznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

 

Modyfikacja treści Zaproszenia

 

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający modyfikuje terminy realizacji usługi na poniższe:

 

FGI:

27.09.2021r. - 01.10.2021r. - Gorlice

04.-08.10.2021r. - Szczebrzeszyn

11.-15.10.2021r. - Dębica

 

Zamawiający zmienia również termin realizacji IDI: 25.10.2021r. - 05.11.2021r.

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja Zaproszenia stanowi jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania

 

 

Z poważaniem,

Artur Wyrwa

 

Otrzymują:

Strona internetowa UJ;
a/a.