Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 10.08.2021 r. do złożenia oferty w zakresie

Nr sprawy: 80.272.174.2021
Termin składania ofert: 24.08.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-39-63
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia