Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.5

Zaproszenie z dnia 10.08.2021 r. do złożenia oferty w zakresie

Nr sprawy: 80.272.174.2021
Termin składania ofert: 24.08.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-39-63
Status: zakończone

Treść ogłoszenia