Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.7

Zaproszenie z dnia 10.08.2021 do złożenia oferty w zakresie

Nr sprawy: 80.272.121.2021
Termin składania ofert: 18.08.2021 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 20.08.2021 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.08.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-39-63
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o ponownej zmianie terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania