Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 19 maja 2021 r.

Nr sprawy: 80.272.75.2021
Termin składania ofert: 27.05.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Anna Łukasik-Socha, tel. +4812-663-10-67; e-mail: a.lukasik@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Invitation to tender
Invitation to tender - editable version
Załącznik A do Zaproszenia do składania ofert
Appendix A to Invitation to tender
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Notification of the results of tender
Informacja o udzieleniu zamówienia