Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 14.05.2021r.

Nr sprawy: 80.272.27.2021
Termin składania ofert: 24.05.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

 

Kraków, dnia 15.10.2021r.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę spektrometru ROA dla Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania  

 

 

W związku z niepodpisaniem umowy przez  BioTools Inc 17546 BeeLine Hwy, Jupiter, Florida 33478 USA, zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.


 

 

Artur Wyrwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Strona internetowa UJ;
a/a.