Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.5

Zaproszenie z dnia 22.04.2021r.

Nr sprawy: 80.272.28.2021
Termin składania ofert: 05.05.2021 , godzina 10:00
Kontakt: Barbara Kawula-Zalotyńska, +48 012 664 39 05, barbara.kawula@uj.edu.pl
Status: zakończone

Kraków 05.10.2021r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

                                                                                                            

Zamawiający informuje, iż zamówienia udzielono w dniu 20.09.2021r. wykonawcy: Genomed S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa - cena brutto za całość zamówienia 7 626,00 zł.