Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.04.2021r.

Nr sprawy: 80.272.29.2021
Termin składania ofert: 19.04.2021 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 23.04.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Kraków, 31.05.2021r.

Zamawiający informuje, iż zamówienia udzielono  dniu 15.05.2021r. wykonawcy Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, na kwotę brutto 81 180,00 zł.