Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.04.2021r.

Nr sprawy: 80.272.29.2021
Termin składania ofert: 19.04.2021 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 23.04.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zamian terminu składania i otwarcia ofert

 

Kraków, dnia 16.04.2021r.

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy postępowania prowadzonego  w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm)  którego przedmiotem jest  jest wykonanie 550h badań metodami obrazowania magnetyczno-rezonansowego przy użyciu wysokopolowego tomografu  9.4T, na potrzeby Jagiellońskiego Centrum rozwoju Leków (JCET), mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 14.

 

Zamian terminu składania i otwarcia ofert

 

Szanowni Państwo,

Zmawiający informuje, iż związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania oraz konicznością udzielenia odpowiedzi, zmienia termin składania ofert na dzień 23.04.2021r. do godz. 09:00.

 

Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach ofert nastąpi w dniu 23.04.2021r. o godzinie 09:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

 

 

 

Z poważaniem,

Artur Wyrwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Strona internetowa UJ;
a/a.