Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.3

Zaproszenie z dnia 17.03.2021r.

Nr sprawy: 80.272.20.2021
Termin składania ofert: 29.03.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Barbara Kawula-Zalotyńska 012-663-39-05 barbara.kawula@uj.edu.pl
Status: zakończone


Kraków 20.05.2021r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

                                                                                                              

Zamawiający informuje, iż zamówienia udzielono w dniu 06.05.2021r. wykonawcy: Instrument Design Technology Ltd., Unit 2 Turnstone Park, Mulberry Avenue, Widnes, Cheshire, WA8 0WN, Wielka Brytania. Cena ryczałtowa netto 75 440,00 GBP, która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, do którego uiszczenia zobowiązany jest Zamawiający, daje kwotę brutto: 92 791,20 GBP.