Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.02.2020r.

Nr sprawy: 80.272.14.2021
Termin składania ofert: 02.03.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

 

Kraków, dnia 11.03.2021 r.

 

Adresat:

DECTRIS Ltd. Taefernweg 1, 5405 Baden-Daettwil, Switzerland

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie art. 11 ust 5 pkt ustawy 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę rentgenowskiego detektora hybrydowego zliczającego fotony dla potrzeb budowy linii badawczej PolyX w NCPS SOLARIS         

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę DECTRIS Ltd. Taefernweg 1, 5405 Baden-Daettwil, Switzerland z ceną 183 700 CHF netto, co po doliczeniu VAT 23% daje kwotę 225 951,00 CHF brutto.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

                                                                                                                                                             Artur Wyrwa 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat;
  2. Strona internetowa;
  3. a/a.