Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.02.2020r.

Nr sprawy: 80.272.14.2021
Termin składania ofert: 02.03.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o złożonych ofertach

Kraków, dnia  03.03.2021

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

  1. Nr postępowania: 80.272.14.2021
  2. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rentgenowskiego detektora hybrydowego zliczającego fotony dla linii PolyX w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS..

  1. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.
  2. Oferta została złożone przez:

 

 

nr oferty

nazwa wykonawcy

cena oferty netto

termin

wykonania zamówienia

okres gwarancji

warunki płatności

1

DECTRIS Ltd. Taefernweg 1, 5405 Baden-Daettwil, Switzerland

183 700,00 CHF

Zgodnie z zaproszeniem

Zgodnie z zaproszeniem

Zgodnie z zaproszeniem

 

 

 

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 948 994,20 zł