Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30 grudnia 2020 r.

Nr sprawy: 80.272.497.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 20.01.2021 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, te. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone