Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 25.08.2020 r., do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

                                                                                Kraków, dnia  2 września  2020 r.

 

 

 

Protokół z otwarcia ofert

1. Nr postępowania: 80.272.243.2020

2. Przedmiot postępowania: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego, instalacji oraz konfiguracji wraz z koniecznym okablowaniem i akcesoriami,   na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 11, 30- 348 Kraków w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie.”

3.  Data i godzina otwarcia ofert:   02.09.2020 r., godzina 09:05.

4. Przebieg otwarcia ofert:

 Zamawiający  przeznaczył  na realizację zamówienia kwotę brutto: 154 669,17 zł

5. W wymaganym terminie złożono 6 ofert.

6.  Oferty zostały złożone przez:  

1.Bizserver, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków, cena brutto:153 135,00 zł., termin wykonania   zamówienia,  okres gwarancji, warunki płatności – zgodnie z Zaproszeniem.

2. Servodata Elektronik Sp.z o.o,, ul.Jana Sawy 8 lok.02, 20-632 Lublin, cena brutto: 150 060 zł., termin wykonania   zamówienia,  okres gwarancji, warunki płatności – zgodnie z Zaproszeniem.

3. IT Business Group Sp.z o.o, ul.Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków, cena brutto: 152 501,55 zł., termin wykonania   zamówienia,  okres gwarancji, warunki płatności – zgodnie z Zaproszeniem.

4.INFONET Projekt S.A., ul.Towarowa 2, 43-300 Bielsko- Biała, cena brutto: 164 574,00 zł., termin wykonania zamówienia,  okres gwarancji, warunki płatności – zgodnie
z Zaproszeniem.

5.Optiserv Kraków Jarosław Pogwizd, ul.Królowej Jadwigi 31,33-300 Nowy Sącz, cena brutto: 159 818,82 zł., termin wykonania   zamówienia,  okres gwarancji, warunki płatności – zgodnie z Zaproszeniem.

6. Redicreo s.c Piotr Chmiela, ul.Mogilska 97, 31-545 Kraków, cena brutto: 168 510,00 zł., termin wykonania   zamówienia,  okres gwarancji, warunki płatności – zgodnie z Zaproszeniem.

 

7. Kryteriami wyboru są:

 Cena brutto przedmiotu zamówienia  – 100%