Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 24 stycznia 2020 r.

Nr sprawy: 80.272.20.2020
Termin składania ofert: 03.02.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 05.02.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 10.02.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone