Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszeni z dnia 23.12.2019 r. do składania ofert w postępowaniu na

Nr sprawy: 80.272.479.2019
Termin składania ofert: 03.01.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 12-663-10-66, e-mail: bzp@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kraków, dnia 21.01.2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Systemu obrazowania komórek

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 15.01.2020 zawarł umowę z firmą, z „ALAB” Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok.222, 00-739 Warszawa, na kwotę brutto na kwotę 229 923,90 zł.

Z poważaniem

Jerzy Wordliczek