Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 3.12.2019 r. do złożenia ofert w postępowaniu

Nr sprawy: 80.272.433.2019
Termin składania ofert: 11.12.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel. +4812 663 10 66; Artur Wyrwa tel +4812 663 39-42 faks +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl,
Status: zakończone

Informacja z otwarcia ofert

Kraków, dnia  11.12.2019r.

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

  1. Nr postępowania: 80.272.433.2019
  2. Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy biokompatybilnego zestawu do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) w pełni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego dla Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ.

  1. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.
  2. Oferty zostały złożone przez:

 

 

nr oferty

nazwa wykonawcy

cena oferty brutto

termin

wykonania zamówienia

okres gwarancji

warunki płatności

1

Polygen Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice

367 770,00

Zgodnie z zaproszeniem

Zgodnie z zaproszeniem

Zgodnie z zaproszeniem

 

 

 

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 367 770,00 zł

 

 

 

 

Artur Wyrwa