Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30 października 2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 17.12.2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. – Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części ustawą „PZP” (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy  w zakresie rozbudowy obecnie posiadanego mikroskopu Dimension Icon o tryb KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy) oraz zakup oprogramowania NanoMan  wraz ze szkoleniem użytkowników dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 18.11.2019 r zawarł umowę z Labsoft  Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa,  cena brutto 184 623,00 zł. 

 

 

 

Z poważaniem

                                                                                                                          Anna Onderka