Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.10.2019

Nr sprawy: 80.272.378.2019
Termin składania ofert: 25.10.2019 , godzina 15:00
Przedłużenie terminu do dnia: 28.10.2019 , godzina 15:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl, tel 126631066
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 28.11.2019 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje iż zamówienia udzielono w dniu 30.10.2019 Wykonawcy  ELSE NUCLEAR S.r.l., z ceną 47 700,00 Euro netto.

z poważaniem 

Jerzy Wordliczek