Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 14.08.2019

Nr sprawy: 80.272.277.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.08.2019 , godzina 13:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kraków, 15.06.2020

 

W związku z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Alicja Rajczyk