Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.07.2019 do złożenia oferty na

Nr sprawy: 80.272.242.2019
Termin składania ofert: 30.07.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 12-663-10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 09.08.2019 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Szanowni Państwo,

Zamawijący informuje iż umowa zostały zawarta w dniu 6.08.2019 r. z CANBERRA PACKARD Sp. z o.o., ul. Królowej Marysienki 24B, 02-954 Warszawa, na kwotę brutto 1 015 980,00 PLN.

z poważaniem 

Jerzy Wordliczek