Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 12 lipca 2019 r.

Nr sprawy: 80.272.217.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Anna Onderka tel.12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl, Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email:kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kraków, dnia 11 września 2019 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.)na wyłonienie Wykonawcy
w zakresie dostawy  odczynników/materiałów eksploatacyjnych – płytki Bioflux w ilości 5 opakowań na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), ul. Bobrzyńskiego 14, 30 – 348 Kraków, nr sprawy 80.272.217.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu zamówienia

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 5 sierpnia 2019 roku zawarł umowę z firmą Omyxis Sp. z.o.o, Al. Jerozolimskie 202,  02-426 Warszawa, na kwotę brutto  10 000,00 zł.

 

Z poważaniem

 

Anna Onderka