Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 12 lipca 2019 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.214.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 25.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Anna Onderka tel.12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl, Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email:kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 11 września 2019 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy
w zakresie dostawy 148 sztuk szczurów laboratoryjnych w ramach realizacji Projektu BioMiStem nr STRATEGMED3/303570/7/NCBR pt. "Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi” na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizykii Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, nr 80.272.214.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu zamówienia

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 12 sierpnia 2019 roku zawarł umowę z Firmą Animalab Sp.z o.o,  z siedzibą  przy ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań, na kwotę brutto 198 735,13 zł.

 

Z poważaniem

 

Anna Onderka