Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 9 lipca 2019 r do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.216.2019
Termin składania ofert: 19.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl, mgr Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email:kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Kraków 11.09.2019

 

 

Uprzejmie informuję, że omykowo wpisano w rozstrzygnięciu: cena brutto:113 821,14 zł, jest  to kwota netto, cena brutto wynosi 140 000,00 zł.

 

z poważaniem

Anna Onderka