Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.05.2019r.

Nr sprawy: 80..272.176.2019
Termin składania ofert: 30.05.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 31.05.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 01.07.2019 r. 

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje iż umowa została zawarta w dniu 13.06.2019 r. z Anton Paar Poland Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa. Kwota zamówienia 365 925,00 złotych brutto.

 

Artur Wyrwa